ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​បង់​រំលស់​ដី​១០​ឆ្នាំ ពី​ក្រុមហ៊ុន 7NG របស់​ឧកញ៉ា ស្រី ច​ន្ធូ នៅ​តំបន់​អ​រី​យក្ស​ត្រ តែ​ពុំបាន​ដី​ចេះតែ​សន្យា​ខ្យល់​ – CEN