កូន​ញៀន​ថ្នាំ សុំ​ម្តាយ​រួមភេទ ម្តាយ​ទ្រាំលែងបាន​ដាក់ពាក្យ​ប្តឹង​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN