អាជីវករ​រកស៊ី​ម៉ូតូ​ទឹក នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ប្រឈម​នឹង​បាត់បង់​មុខរបរ នៅពេល​ដែល​អាជ្ញាធរ​ក្រុងព្រះសីហនុ ចាប់​ម៉ូតូ​ទឹក​ – CEN