គីម ជុង​អ៊ុន ធ្វើដំណើរ​តាម​រថភ្លើង​ទៅកាន់​រុស្ស៊ី ដើម្បី​ធ្វើ​ជំនួប​កំពូល​ជាមួយ ពូ​ទីន​ – CEN