ឆេះ​ផ្ទះ​និង​បន្ទប់​ជួល ​២១​ បន្ទប់ ដែល​គេ​សង្ស័យថា បណ្តាលមកពី ម្ចាស់​បន្ទប់​ជួល​លក់​នំ​កង មិន​បាន​ពន្លត់ភ្លើង​ចង្ក្រាន​ក្រោយ​ចម្អិន​នំ​រួច​ – CEN