ក្រុង​ដូន​កែវ​ បេះដូង​នៃ​ខេត្ត​តាកែវ ​ចាប់ផ្តើម​ប្រែ​មុខមាត់​ថ្មី​ ធ្វើឲ្យមានការ​កោ​ត​សរសើ​រលើ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ – CEN