ទោះបី​សហភាព​អឺរ៉ុប ចាប់ផ្ដើម​ដំណើរការ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ក៏​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា នៅតែ​បន្ត​រឹងមាំ​ – CEN