សម្តេច​តេ​ជោ ប្រាប់ ប្រធាន​សមាគម​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​ចិន​ថា EU បាន​លើកយក EBA មក​ដាក់​សម្ពាធ​លើ​កម្ពុជា តែ កម្ពុជា​ត្រូវ​ពង្រឹង​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ហើយ​ដកដង្ហើម​រស់​ដោយ​ខ្លួនឯង – CEN