អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជាពលរដ្ឋ សំណូមពរ សម្តេច ហ៊ុន សែន ជួយសង្គ្រោះ បឹង​ព្រែក​ទប់​ – CEN