បង្ក្រាប​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន ឆ្នាំ​២០១៨ ៦១១១​ករណី ឃាត់ខ្លួន​១១៧៩៥​នាក់ គ្រឿងញៀន ៥១១​គីឡូក្រាម​ – CEN