ស្ត្រី​ម្នាក់​ម្ចាស់​ហាង​អ៊ុតសក់ ចងក​សម្លាប់ខ្លួន ចោល​ប្តី​និង​កូន​សង្ស័យ​មាន​ជំងឺ​ស្នេហា​តាម​ឆាត​ហ្វេ​សប៊ុក ទាក់ទង​មួយ​ប្រុស​ផ្សេង​ – CEN