រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ណែនាំ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ថ្នាក់ក្រោម​ចេះ​សាមគ្គី​គ្នា​ធ្វើ​ការងារ​សម្រេច​នូវ​ចក្ខុវិស័យ​របស់​ក្រសួង​ – CEN