ឆេះ​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ អធិការដ្ឋាន​នគរបាល​ស្រុក​ពញាឮ សូម​ការ​អ​ធ្យា​ស្រ​យ័ ពី​បងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់​ដោយសារ​ត្រូវ​បើកបរ​លើផ្លូវ​វាង ហើយ​ឆ្ងាយ និង​រដូវ​រាំងស្ងួត ទើប​ឆេះ​លឿន – CEN