ភ្លៀង​ធ្លាក់លាយ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ មាន​រន្ទះបាញ់​ស្លាប់​ម្នាក់ របួស​ម្នាក់​ – CEN