ថៅកែ​រកស៊ី​បង់​រំលស់​រថយន្ត​សេង​ហ៊ួ​ត​ត្រូវ ឃុំខ្លួន ដាក់ពន្ធនាគារ PJ ​បទ​រំលោភ​ទំនុកចិត្ត​ – CEN