លោកស្រី​ អោង ​សាន​ស៊ូជី​ នឹង​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ពង្រីក​ចំណង​មិត្តភាព​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ – CEN