ស្រី​ស្អាត​ម្នាក់​មក​ជួល​បន្ទប់​ស្នាក់នៅ ស្រាប់តែ​មេការ​សំណង់​និង​ត្រូវជាសាច់ញាតិ​ម្ចាស់ផ្ទះ ចូលចាប់​ប៉ុនប៉ង​រំលោភ – CEN