ក្រសួង​អប់រំ បានចេញ​លិខិត​កំណត់​ពេលវេលា​បង្រៀន និង រៀន ក្នុង​រដូវប្រាំង​ដែលមាន​អាកាសធាតុ​ក្ដៅ​ខ្លាំង​ – CEN