ក្រោយពី​មាន​ជម្លោះ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​ហើយ ក៏​ចាប់រំលោភ​កូន​ខ្លួនឯង ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឱ្យ​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN