មី​យ៉ាន​ម៉ា​លើកលែងទោស​ដល់​អ្នកទោស​ជិត ៧.០០០​នាក់​បន្ថែម ក្រោម​ហេតុផល​មនុស្ស​ធម៌​ – CEN