បង្ក្រាប​ទីតាំង​កត់​ឆ្នោត​វៀតណាម​ខុសច្បាប់ នៅ​សង្កាត់​ស្ទឹងមានជ័យ ៣ ឃាត់​មនុស្ស​៤​នាក់ ឯ​មេ​ឆ្នោត​ធំៗ​ពុំដែល​ឃើញ​សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប សង្ស័យ​ត្រូវ​ថ្នាំ​សណ្តំ​ – CEN