ស្រា​បៀរ លី​អូ បានប្រគល់​រង្វាន់​ម៉ូតូ Honda Dream ដល់​អ្នកឈ្នះ ពី​កម្មវិធី​គាស់​ភ្លាម ឈ្នះ​ភ្លែត ឆ្នាំ 2017 – CEN