ក្រសួង​ការងារ បន្ត​កិច្ចសហការ​ជាមួយ ​GMAC សំដៅ​លើកកម្ពស់​ភាព​ប្រកួតប្រជែង ​នៃ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ផ្នែក​វាយ​ន​ភណ្ឌ​កម្ពុជា – CEN