ជនជាតិ​ចិន​៣​នាក់ នាំ​លុយ​ជាង ៣,៥​លាន​ដុល្លារ​ចូល​កម្ពុជា ដោយ​ខុសច្បាប់ ត្រូវ​តុលាការ​ឃុំខ្លួន​ – CEN