ក្រុមហ៊ុន china huaneng ប្រាប់​សម្តេច​តេ​ជោថា នឹង​ជួយ​កម្ពុជា អភិវឌ្ឍ​ថាមពល​ដោយ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ – CEN