កម្ពុជា​ទទួលបាន​កូតា​នាំចេញ​អង្ករ ៤០​ម៉ឺន​តោន ទៅកាន់​ប្រទេស​ចិន​ – CEN