បុគ្គលិក​បោះឆ្នោត​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ជាង ២៧០​នាក់ ​បាន​ស្លាប់ ដោយសារ​ធ្វើការ​យូរ​ម៉ោង​ខ្លាំងពេក​ – CEN