ទើបតែ​រងគ្រោះ​ដោយ​ខ្យល់ព្យុះ​នាពេល​ថ្មីៗ ឥឡូវនេះ​ភី​លី​ពី​ន​ជួប​គ្រោះ​អគ្គិភ័យ​ទៀត បណ្តាលឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​ជិត ៤០​នាក់​ – CEN