ការដំឡើងឋានន្តរសក្តិចំពោះនាយទាហាន​ ដែលមានការតស៊ូជំនាន់មុនមិនខុសទេ ព្រោះជាការធ្វើកំណែទម្រង់ និងលើកទឹកចិត្ត – CEN