លោក ជុំ កុល​ស បដិសេធ Status លើ​ផេ​ក​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ខ្លួនឯង បង្ហោះ​រឿង​ភ្លើង ហើយ​ស្តីបន្ទោស​អ្នក​កាន់​ផេ​ក​ជា​អ្នក​បង្ហោះ​ – CEN