ព្រះ​ចៅ​អធិរាជ្យ​ជប៉ុន នឹង​ដាក់រាជ្យ​ជា​លើកដំបូង ក្នុង​រយៈពេល ២០០​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​ – CEN