ផលិតផល​ទេសចរណ៍​ថ្មី​នឹង​លេច​រូបរាង​នៅ​ខេត្តសៀមរាប បើកសម្ពោធ​ដំណើរការ​សាងសង់ ជល​វប្បដ្ឋាន​ត្រី​ទឹកសាប​-​ទឹកប្រៃ និង​ជ​ម្រ​កអភិរក្ស​សត្វ – CEN