ឆ្លង​ចរន្ត​អគ្គីសនី​ ឆេះ​ហ្មត់​រថយន្ដ ២​គ្រឿង​ទាំង​ព្រឹក នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ ! – CEN