រដ្ឋបាល​ជលផល បង្ក្រាប​បទល្មើស​នេសាទ ធ្វើឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ផ្ទុះ​ការតវ៉ា មក​ទាមទារ​យក​ឧបករណ៍ និង​សម្ភារៈ​ទៅវិញ​ – CEN