គ្រប់គ្រង​កិច្ចប្រតិបត្តិការ​បោសសម្អាត​ចម្ការមីន និង​ចម្ការ​គ្រាប់បែក​ចង្កោម​ – CEN