ស្នើ​ដល់ប្រទេស​ផលិត​មីន មេត្តា​ជួយបោសសម្អាត​មីន​ទាំងនោះ ចេញពី​កម្ពុជា​ផង​ – CEN