សម្តេច​តេ​ជោ បានស្នើ​ឲ្យ​អ្នកសារព័ត៌មាន សរសេរ​ព័ត៌មាន​ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ​ត្រឹមត្រូវ​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ និង​ចូលរួម​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ទៅនឹង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​ – CEN