ឆ្មា​មុខ​២ ធ្វើឲ្យ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN