មន្ទីរ​បញ្ចា​កោណ​អា​មេ​រិច​ថា ចិន​លួច​បច្ចេកវិទ្យា​ពី​បរទេស​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​យោធា​របស់​ខ្លួន​ – CEN