ប្រកាស​សាលក្រម​សំណុំរឿង​ ធ្វើអោយ​របួស​ប្រដាប់​ភេទ​ក្មេងស្រី​អាយុ​១០​ខែ ថ្ងៃ​៥​មករា​ – CEN