អគ្គស្នងការ និង អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា ចេញ​បញ្ជា​ឲ្យ​បញ្ជូន​អនុប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ន​គរ​បាល​ព្រហ្មទណ្ឌ ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ដែល​បាញ់​ប៉ង​សម្លាប់​ជនរងគ្រោះ ទៅកាន់​តុលាការ – CEN