សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​នៅ​កម្ពុជា​ស្វែងរក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អំពី​ការគ្រប់គ្រង​សំណល់​រឹង​និង​ទឹក​កខ្វក់​នៅ​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ​ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​ – CEN