ឆេះ​ស្ថានីយ៍​ប្រេងឥន្ធនៈ​មួយកន្លែង នៅ​ក្រុង​ស្ទឹងត្រែង – CEN