គ្រូពេទ្យ​សល់​ពី​សម័យ​ប៉ុលពត​ម្នាក់​ ចាក់​ថ្នាំ​ទៅ​លើ​អ្នក​ជម្ងឺ​ឈឺបំពង់ក ​១ ម្ជុល ​ប្រកាច់​ស្លាប់​ភ្លាមៗ – CEN