លោក ម៉ែន វិបុល ចុះ​ពិនិត្យ​មើល​ស្ថានភាព និង​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​នៅតាម​ព្រំដែន នៅ​ក្រុង​បាវិត​ – CEN