ចង់​ទទួលបាន​សេរីភាព​ព្រះអង្គម្ចាស់​អា​រ៉ាប៊ី សា​អូឌីត ត្រូវ​បង់ប្រាក់ ៦​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ ជា​ថ្នូរ​ – CEN