ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ស្រែ​ពក បង្ហាញ​ពី​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​នៃ ការ​ស្រូបយក​ទឹក​សន្សើម ពី​បរិយាកាស​ទុក​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ – CEN