រន្ទះបាញ់​សម្លាប់​ម្ដាយ​ និង​កូន​ នៅក្នុង​ខ្ទម​កណ្តាល​ព្រៃ​ – CEN