ក្រសួង​ជំនាញ​បញ្ជាក់ថា រដូវវស្សា​បាន​ខិត​ជិត​មក​ដល់ នៅ​សប្តាហ៍​ទី 3 នៃ​ខែ​ឧសភា​នេះ ខណៈមាន​ភ្លៀង​ផ្គរ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ – CEN