ឆេះ​យន្តហោះ​ដឹក​អ្នកដំណើរ​នៅ​រុស្សី ស្លាប់​អ្នកដំណើរ​យ៉ាងតិច ៤១​នាក់​ – CEN